YURTTAŞ ŞİFA MERKEZİ MANİSA


SÜLÜK TEDAVİSİ

SÜLÜK TEDAVİSİSÜLÜK TEDAVİSİ

Makaleler, 18 Ocak 2017, 01:55 1000 yorum


Sülük tedavisi (Hirudoterapi) tıbbi sülüklerle (Hirudo Medicinalis) yapılan tedavi yöntemidir.  Hirudoterapi tıbbi sülüklerle (Hirudo Medicinalis) yapılan tedavi yöntemidir. Sülüklerle yapılan tedavi en eski tedavi yöntemlerinden biridir.  İlk olarak M.Ö. 1567 – 1308  yıllarında Eski Mısır'da kullanıldığına dair Firavunların mezar taşlarında sülük tedavisi resimleri bulunmuştur. Sülüklerle tedavi eski Hindistan, Yunanistan ve İtalya' da yaygın olarak uygulanmıştır.
 Sülüklerin Altın Çağı

16 - 17. yüzyıllar tıbbi sülüklerle tedavi , organ ve sistem hastalıklarında uygulanmıştır (Kalp- damar, Karaciğer, akciğer, mide-bağırsak sistemi, verem, migren, menstruasyon bozuklukları, hemoroidler vs). İnsanlık tarihi boyunca bu yönteme ilgi bazen artmış bazen de azalmıştır. 17-19. yüzyıllar tarihe “Sülüklerin Altın Çağı” olarak geçmiştir. O yıllarda sülükler Avrupa'da çok kullanıldığından dolayı azalmıştır. İlk bilimsel Hirudoterapi çalışması İngiltere'nin Birmingham kentinde Prof. John Highgraft tarafından yapılmıştır. Highgraft yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu tıbbi sülükten, kanın pıhtılaşma etkisini azaltan bir madde almıştır. Bu maddeye 1904 yılında da “Hirudin” adı verilmiştir.  Halen Almanya da 300 kadar Hirudoterapi kliniği mevcuttur. Avrupa, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerde de sülük tedavisi yaygın olarak tedavide kullanılmaktadır.

SÜLÜKLER:

Sülükler, zarif, çabuk yaralanabilen, beslenme yerlerinin kirlenmesine karşı çok hassas olan canlılardır. Dünyada 600-700 çeşit sülük vardır. Gelişmiş sülük 7.18 mm uzunluğunda, ortalama 2.5 gr ağırlığındadır. Ortalama 3 - 4 sene yaşamaktadırlar.

Tıpta 3 çeşit sülük kullanılmaktadır.
1. Hirudo Medicinalis
2. Hirudo Oficinalis
3. Hirudo Oryentalis

 Temiz sularda ve nehirlerde yaşamayı tercih eden sülükler, susuz ortamda yaşayamazlar. Suyun çekildiği veya kuruduğu yerlerde kendilerini nemli toprağa gömerek uzun yıllar yaşayabilirler. Dış görünüşleri kahverengi ve yüzeyleri parlak, bazen de koyu yeşil renkte olabilmektedir. Sırtlarında turuncu desenli iki çizgiye sahiptirler. Karın kısımları açık zeytin rengindedir. Vücutları 33 segmentten (boğum) oluşmaktadır. Sülüklerin iki tutucu tarafı vardır. Bunlardan ilki ağzıdır. Burada 3 tane çene ve 80-90 hitin dişçiği vardır. Sülüklerin ışığa karşı duyarlı olan 10 göz - fotoelementi vardır. Sindirim sistemi; ağız boşluğu, önde kesici çene olan yutak, mide, hazmeden ve kalın bağırsak ve anal delikten oluşmaktadır. Sülüklerin koku ve tat alabilme gibi duyu reseptörleri çok gelişmiştir. Emdikleri kanı 6 aya kadar sindirebilirler.tedavi edici etkisi ise, ağızlarından insan vücuduna verdikleri salya içindeki biyokimyasal maddeler ile sağlanmaktadır.
 Sülüklerin Ağız Bezlerinde Bulunan Fermentler

·         Hirudin; Trombin fermentinin inhibitörüdür.
·         Bedelinler; Tripsin ve plazmin inhibitörleridir.
·         Eglinler; α-kimotripsin, himozin, nitral granulosit proteazları inhibitörleridir.
·         Pıhtılaşma faktörü K'nın inhibitörü
·         Plazma  Kallikreinin inhibitörü
·         Hialuronidaza
·         Apiraza
·         Kollagenaza
·         Trigliseridaza
·         Prostosiklinlerin ve analoglarının etkilerini yapan bileşikler
·          Histamin etkisine benzer etki yapan bileşikler
  
 Yukarıda Gösterilen Maddelerin Etkisi İle
Ateroskleroz ile bozulmuş büyük damarların imtimasındaki hücrelerin proliferatif fonksiyonunu düşürür ve gliserin triolaeatın,kolesterinoleatın hidrolizini yapar.
§  Trombositlerin agregasyonunu inhibe eder.
§  Plazminogenin salgılnmasını stimule eder.
§  Koruyucu anti trombotik etki yapar.
§  Faktör XIIIa ‘nın izopeptit bağlarını hidrolize uğratır.
§  Apiraza fermenti anti iltihabik etki yapar.
§  Eglinler de anti iltihabik etki yapar.
§  Anti hipertansif etkileri vardır.
§  Emmunstimule edici etkisini kanda lenfositlerin sayısını artırarak, fagositoz stimule ederek,  makrofakları aktive ederek ve lenf dolaşımını hızlandırarak gösterirler.
§  DNA'nın karaciğer hücrelerinde metillenme seviyesini artırır.
§  Kininazlar vücuttaki ağrıları stimule eder.
§  Dokuların rejenerasyonunu stimule eder.
§  Mikrosirkulasyonu tanzimler.
§  Kollagenazlar ameliyat izinin emilimini temin eder.
§  Sülüklerin ısırığı akupunktur noktalarına refleksojen etki yapar.
 Hirudoterapi Kontrendikasyonları  (Yapılmadığı Durumlar)
§  Hemoliz
§  Anemiler-Kansızlık
§  Hemofili-Pıhtılaşma bozukluğu
§  Hipotansiyon—Düşük tansiyon
§  HamilelikCengiz Tan